Best refrigeration compressor manufacturer

Biz hakda

Zhejiang Daming sowadyjy tehnologiýa kärhanasy, Ltd.

Zhejiang Daming sowadyjy tehnologiýa kärhanasy, sowadyjy kompressorlary we sowadyjy bölümleri gözlemek, dizaýn etmek, öndürmek we bazara çykarmak üçin ýöriteleşdirilen tehniki hususy kärhana.Kompressor öndürmekde ajaýyp tehniki toparyna we 30 ýyldan gowrak tejribesine eýe.Hytaýda birinji synp derejesine ýetýän sowadyjy enjamlaryň önümçilik bazasy bar.Bu aralykda, biziň bazar ulgamymyz tutuş ýurt boýunça.

Senagat çözgüdi gerek bolsa ... Biz siziň üçin elýeterli

Durnukly ösüş üçin innowasion çözgütleri hödürleýäris.Hünärmenler toparymyz bazardaky öndürijiligi we çykdajylaryň netijeliligini ýokarlandyrmak üçin işleýär

Biz bilen habarlaşyň
WhatsApp onlaýn söhbetdeşlik!