മികച്ച റെഫ്രിജെറേഷൻ കംപ്രസ്സർ നിർമ്മാതാവ്

സ്ക്രൂ കംപ്രസ്സർ

വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് ഓൺലൈൻ ചാറ്റ്!