ក្រុមហ៊ុនផលិតសប់ទូរទឹកកកល្អបំផុត

ចូលរួម​ជាមួយ​យើង

2c853c91

យើងកំពុងសម្លឹងមើលទាំងអស់ភ្នាក់ងារនៅជុំវិញពិភពលោក។ សូមទាក់ទងមកយើង !

អ៊ីម៉ែល: sales@dm-compressor.com


ជជែកតាមអ៊ីនធឺណិត WhatsApp!